👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده،

در قالب word قابل ویرایش و در 59 صفحه .

توضیحات:

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

دانلودفایل تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 55 صفحه دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده تحقیق در مورد تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص