👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 59 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏سلامت عمومی و تعارض متقابل کار-‏ خانواده

‏ چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم سلامت عمومی و تعارض متقابل کار-‏ خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ‏ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد آن ها (زمان، فشار، رفتار) مورد بحث قرار می گیرد.

‏ ‏ سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می دانند، ‏تعریف آن را دشوار می پندارند. ‏از این رو تعاریف بسیاری از سلامت در دوره های مختلف شده است(37).

‏ ‏ به طور کلی سلامتی مفهوم وسیعی دارد ‏و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن این که سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد(38). قدیمی ترین تعریف سنتی که از سلامتی شده است عبارت است از " بیمار نبودن". انتقاد وارد شده بر این تعریف آن است که نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی را در تعریف سلامتی در نظر نگرفته است‏(‏42،39‏)‏. نارسایی این مفهوم زیست پزشکی ‏-bio medical

‏، منجر به ایجاد مفهوم اکولوژیک‏ ‏- ecologic

‏ شده است که سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت عدم تعادل وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد(40). ‏با پیشرفت های علوم اجتماعی ‏در دوران معاصر آشکار شد که سلامت می تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی قرار گیرد و هنگام تعریف و اندازه گیری سلامت باید این عوامل را هم در نظر گرفت(41). مدل کلیت‏-‏ holistic

‏ ترکیبی از همه مفاهیم نام برده شده را بیان می کند و می گوید: سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن سالم و در خانواده های سالم و محیطی سالم‏ است‏. این مدل به ارتقاء ‏سلامت و حفظ آن تاکید می کند(37). تعاریف متعددی از سلامت وجـود دارد. فرهنگ وبسـتر ‏-webster

‏سلامتی را وضعیت خوب جسـمانی و روحی و به خـصوص عاری بودن از درد یا بیـماری

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده