👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏پیشینه پژوهش

‏پژوهش های خارجی

‏مرور دقيق و موشکافانة شواهد تجربي مختلف نشان مي دهد که در حال حاضر براي ‏اغلب‏ يادگيرندگان در سطوح مختلف،‏ ‏به ویژه دانش آموزان نارساخوان‏،‏ تجربة موقعيت هاي پيشرفت اعم از مدرسه و دانشگاه با گسترة وسيعي از هيجانات پيشرفت- achievement emotions

‏ همراه مي باشد. به بيان ديگر، نتايج مطالعات مختلف نشان مي دهد که الگوي تجارب هيجاني يادگيرندگان‏ ‏(منتج از سبک اسناد) در‏ ‏موقعيت هاي پيشرفت‏،‏ به عنوان مهمترین عامل قابل مشاهده در کيفيت زندگي تحصيلي دانش آموزان از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار ‏است ‏(گوئتز‏-Goetz, T‏.

‏،‏ فرنزل- Frenzel, A‏.

‏، پکران- Pekrun, R‏.

‏ و هال- Hall, N‏.

‏،‏ تيتز- Titz, W‏.

‏، 200‏8‏). بر اين اساس، تعداد زيادي از محققان علاقه مند به موضوع محوري پيشبرد سطح کيفي زندگي تحصيلي دانش آموزان از طريق طرح و اجراي برنامه هاي مداخله اي مختلف، رسالت خطير تحقق بخشيدن به رفتارهاي تسهيل کنندة سلامت روان و فراهم سازي آموزش هاي لازم براي مديريت کارآمد تجارب هيجاني را در بافت هاي تحصيلي پيگيري کرده اند‏.

‏موی چان (2011) در پژوهشی که روی 326 نوجوان عادی (160 نفر پسر، 166 نفر دختر) انجام داد به این نتیجه ‏دست یافت‏ نوجوانانی که وقایع را از طریق پرسشنامه سبک اسناد کودکان به صورت مثبت شرح می دادند دچار افسردگی نبودند در حالی که نوجوانانی که وقایع را به طور منفی‏ ‏شرح دادند نشانه ‏های افسردگی در آنها مشاهده شد.‏ ‏به طور کل‏ی‏ سبک اسناد منفی‏ ‏و بدبینانه با بروز نشانه های افسردگی ارتباط ‏داشت‏.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی فراشناخت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی توانمندسازی پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی خلاقیت