👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش زنان در اقتصاد خانوار

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش زنان در اقتصاد خانوار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏باست(Basset, 1994‏) در تحقیقی به بررسی میزان مشارکت زنان در کشور کانادا پرداخته است.نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت زنان بین سالهای 1992-1990 در اثر رکود اقتصادی اندکی کاهش داشته و کاهش میزان مشارکت زنان جوان تر بیش تر از سایر زنان بوده است با توجه به این زنان جوان20 درصد نیروی کار زنان در کانادا را تشکیل میدهند، کاهش های سریع مشارکت این گروه با رشد ضعیف نسبت به زنان مسن تر همراه شده و در مجموع باعث افت میزان مشارکت زنان شده است .‏در مطالعه ای‏ در کشور هند نشان دادند که در ایالتها و مناطق هندوستان ، ایالتی که از فقرای بیشتری برخوردارند، تمرکز بیشتری بر کارگران کشاورزی دارند .در بخش کشاورزی حضور زنان بسیار چشم گیر بوده، ولی با این وجود، به رغم افزایش میزان مشارکت زنان ،وضعیت اقتصادی آنان بهبود نیافته است (Nihar and Kumir, 2003‏).

‏خواجه نوری و حاتمی (1386) در مطالعه ای نشان داد که اگرچه پایگاه اقتصادی ، اجتماعی زنان روستایی یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی قلمداد می شود به ندرت در مباحث اقتصادی به آن پرداخته شده است. بیشتر مطالعاتی که در ایران در مورد فعالیت اقتصادی و اشتغال صورت گرفته است، بر روی اثبات این قضیه است که زنان روستایی ایران در فعالیت های اقتصادی مشارکت بالایی دارند و یا مطالعه در خصوص عواملی است که اشتغال زنان روستایی را تحت تأثیر قرار می دهند.

‏ بررسی اجتماعی اقتصادی نقش زنان روستایی آهندان به وسیله سرمدی و همکاران، (1373)نشان داد که در خانوار های روستایی منتخب، با اینکه زنان در انجام امور تولید از مردان فعال ترند در میان اقشار مختلف جامعه: (76 درصد از زنان در سطح پایین اقتصادی، 74 درصد از قشر متوسط و 56 درصد از قشر زنان مرفه )، نیروی کار خانوار در مزارع برنج و چای را تشکیل می دهند .

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الگوی کشت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هورمون رشد