👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

ساعات کاری در وظایف مادر و همسری</p> <p>‏2-تعداد فرزندان</p> <p>‏بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده - word (..doc) - تحقیق - قسمتی از متن :   ‏چکیده: ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و...

جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده دانلودفایل تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 55 صفحه تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده تحقیق در مورد تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص