👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلودفایل پایان نامه رشته برق قدرت /كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC) صفحه 120

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلودفایل پایان نامه رشته برق قدرت /كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC) صفحه 120

در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در قسمت گردندۀ ماشین صورت می گیرد. در موتورهای DC و یکنوع موتور Ac ، قدرت الکتریکی توسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده می شود. با توجه به اینکه، این نوع ماشینها را می توان موتورهای هدایتی ( Conduction motor ) می نامند. در معمولیترین نوع موتور A.C قدرت الکتریکی مستقیماً به رتور هدایت نمی شود و رتور قدرت رابطور القایی درست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت می کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. ضمن تجزیه و تحلیل موتورها، آشکار می شود که مفید خواهد بود اگر موتور القایی مانند یک ترانستور ماتور با ثانویۀ گردان تصور شود. بدین ترتیب که یک سیم پیچی ساکن به منبع A.c وصل است و سیم پیچی دیگر به طریقی است که می تواند به راحتی بچرخد و انرژی خود را ضمن چرخش، توسط القاء مانند ترانسفور ماتور دریافت کند. اصول موتور القایی ابتدا توسط Arago در سال 1824 موقعی که وی پدیدۀ جالب زیر را ملاحظه نمود کشف گردید: ...

دریافت فایل

دانلودفایل پایان نامه رشته برق قدرت /فليكر هاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع 120 صفحه دانلودفایل پایان نامه رشته برق قدرت /كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف 120 صفحه دانلودفایل پایان نامه رشته برق قدرت /محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد 170 صفحه تحقیق كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC) دانلودفایل پایان نامه كنترل توان راكتيو 100 صفحه