👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده

‏فصل‏ ‏دوم‏ ‏پيشينه‏ ‏پژوهش‏ ‏11

‏مقدمه‏ ‏12

‏بخش‏ ‏اول‏: ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏12

‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏و‏ ‏تعاريف‏ ‏آن‏ ‏12

‏نشانه‌هاي‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏18

‏مدل‏ ‏بيماري‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏18

‏رويکردهاي‏ ‏مختلف‏ ‏روانشناسي‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏21

‏الف‏) ‏رويکرد‏ ‏روان‏ ‏تحليل‌گري‏ ‏21

‏ب‏) ‏رويکرد‏ ‏رفتارگرايي‏ ‏22

‏ج‏) ‏رويکرد‏ ‏انسان‌نگري‏ ‏22

‏بخش‏ ‏دوم‏ : ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏23

‏خانواده‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏روان‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏23

‏تأثير‏ ‏خانواده‏ ‏بر‏ ‏رشد‏ ‏شخصيت‏ ‏25

‏- ‏نظريه‏ ‏اسناد‏ ‏29

‏تأثير‏ ‏محيط‌هاي‏ ‏ارتباطي‏ ‏خانواده‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏خانواده‏ ‏32

‏سنجش‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏37

‏مق‏ی‏اس‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏38

‏نقش‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏در‏ ‏ثبات‏ ‏خانواده‏ ‏39

‏عوامل‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏40

‏ش‏ی‏وه‌ها‏ی‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏موجود‏ ‏در ‏خانواده‏ ‏40

‏مهارتها‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏40

‏اقتصاد‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏41

‏ازدواجها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏در‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏42

‏بخش‏ ‏سوم‏: ‏مروري‏ ‏بر‏ ‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏42

‏فصل دوم

‏پيشينه پژوهش

‏مقدمه

‏اين فصل به بررسي مباني نظري و همچنين تحقيقات انجام شده درخصوص موضوع حاضر اختصاص دارد. در اين فصل ابتدا سلامت عمومی و مؤلفه هاي آن، همچنين تعريف‏‏ها و تحقيقات انجام شده در حوزه نظري آن ارائه شده است. بخش دوم نيز به بررسي محیط خانواده و مؤلفه‏‏های آن اختصاص دارد. در بخش پاياني ‏مروري بر ‏سوابق تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر در کشور ايران و خارج ارائه شده است.

‏بخش اول: سلامت عمومی

‏سلامت عمومی‏ - Mental Health

‏ و تعاريف آن

‏مشکل است بتوان يک تعريف دقيق و همه جانبه از سلامت عمومی ارائه داد يکي از دلايل آن دامنه وسيع نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي افراد در سلامت است (کورتيس، 2000؛ ترجمه سهرابي، 1382).

‏معناي لغوي ريشة سلامتي، كامل بودن‏ - Wholeness

‏ است. اين واژه در زبان‌هاي انگلوساكسون‌ از ريشه‌اي گرفته مي‌شود كه واژه‌هاي كامل‏ - Whole

‏، بي‌عيب‏ - Hale

‏ و مقدس‏ - Holy

‏ هم از آن گرفته شده‌اند‏(حسيني، 1370‏). ‏ ‏سلامت‏ - well-being or health

‏ سازه پيچيده‌اي‏‏است و منظور از آن تجربه و کنش‌وري بهينه روانشناختي مي‌باشد؛ اگر چه سؤال (حال شما چطور است» بسيار ساده به نظر مي‌رسد، نظريه‌پردازان معتقدند که موضوع سلامت بسيار پيچيده و بحث‌برانگيز است. از شروع تلاش‌هاي عقلاني آدميان تاکنون بحث‌هاي قابل ملاحظه‌اي در مورد تجربه بهينه و اينکه «زندگي خوب‏ - The Good Life

‏» چگونه بناء مي‌شود، صورت گرفته است؛ چگونگي تعريف ما از سلامت بر اعمال حکومتي، آموزشي، درمانگر، پدر و مادري کردن و همه تلاش‌هايي که با هدف تغيير آدمي براي بهتر شدن صورت مي‌گيرد، تأثير مي‌گذارد (رايان و دسي

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده