👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آب رساني شهري

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آب رساني شهري

دانلود تحقیق با موضوع پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آب رساني شهري،

در قالب word و در 96 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

             

هدف

مقدمه

بخش اول: شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آب رساني

جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور

دستورالعمل كنترل اماكن

دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن

اهداف، كاربردها و قابليت هاي كنترل اماكن

كليات اجراي طرح

فعاليت هاي كنترل اماكن

تهيه روش كنترل اماكن

كدگذاري

تهيه فرم هاي جمع آوري اطلاعات

بخش دوم: روش هاي كاهش تلفات غيرفيزيكي

دستورالعمل نصب صحيح انشعابات

ارزيابي روش هاي برخورد با متخلفين

بخش سوم: روش هاي كاهش پرت فيزيكي

بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن

تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن

حوضچه هاي شيرآلات

شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعمير آن ها

بخش چهارم: مدل سازي شبكه توزيع آب

تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي

بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب

تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج

تعاريف و اصطلاحات رايج در مدل سازي

شبيه سازي سيستم توزيع

هدف از مدل سازي و كاربردهاي آن

محدوديت هاي مدل سازي

تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب

تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب

جمع آوري و سازماندهي اطلاعات

تهيه مدل اوليه

كدگذاري عوارض

چكيده مطالب و ارائه راهكار

منابع و مأخذ

                                         

هدف تحقیق:

شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري، به صورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است به صورت نشت آب و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از سيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر مي رود. این آب، با مشكلات فراواني توليد و در بعضي از شهرها تصفيه مي شود و هزينه هاي هنگفتي را شركت هاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند. در كشور ما علاوه بر آن كه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود، كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشد و در بيشتر موارد 60-40 درصد آب توليد شده براي شرب شهري به صورت تلفات هدر مي رود كه رقم بسيار بالايي است .

بنابراين شناسايي راه هاي بروز تلفات آب و ارائه راهكارهاي مقابله با آن، مشكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر مي دارد.

پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري تحقیق در مورد تحليل شبكه هاي آب رساني 16 ص تحقیق احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني تحقیق بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روش هاي كاهش آن